BIBLIOTEKA
Szkoły Podstawowej nr 148 w Krakowie

Darczyńcy

... powrót na stronę SP 148

Serdecznie dziękujemy współpracującym z nami  wydawnictwom oraz instytucjom
za poszerzanie zbiorów naszej biblioteki

 
 

 
 

 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RADZIE RODZICÓW PRZY ZSOI NR 4, ZA COROCZNE WZBOGACANIE ZBIORÓW NASZEJ SZKOLNEJ BIOBLIOTEKI!

NASI DARCZYŃCY


Rok szkolny 2017/2018
 • Karolina Nowak kl. 3a


Rok szkolny 2015/2016
 • Daniel Kaleta kl. I f Gimnazjum
 • Martyna Frankowska kl. II b Gimnazjum
 • Unrug Sara kl. 1b SP

Rok szkolny 2014/2015
 • Lidia Unrug - kl. 2a
 • Aleksandra Wołkowicz kl. II e Gimnazjum


Rok szkolny 2013/2014
 • Katarzyna Ślęzak - nauczyciel
 • Renata Goleń - pedagog
 • Kinga Rokicka - nauczyciel
 • Elżbieta Imiołek - nauczyciel
 • Ewa Brągiel - nauczyciel
 • Igor Korczyński - kl. 6a SP
 • Maja Korczyńska - kl. IIc Gimnazjum
 • Kamil Korczyński - kl. IIId Gimnazjum
 • Aleksandra Wołkowicz - kl. Ie Gimnazjum
 • Przemysław Lampa - kl. IIIa Gimnazjum
 • Jakub Nowak - kl. 5b SP
 • Weronika Wójcik - kl. 5b SP
 • Marcin Kleczyński - kl. 2a SP
 • Michele Catania - kl. IIg Gimnzajum
 


W IMIENIU UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ,
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM,
KTÓRZY WZBOGACAJĄ NASZE ZBIORY BIBLIOTECZNE!